* Teatterialueellamme on kolme yleisölle tarkoitettua WC-tilaa. Yksi pyörätuolistandardit täyttävä ja kaksi tavallista.

* Museotiellä teatterin välittömässä läheisyydessä on inva P-parkkipaikat ja eturiviin on tasainen kulkumahdollisuus

* Alueella on kattava ja jatkuva kameravalvonta kesän 2023 ilkivaltatapausten vuoksi. 

 

 

TALLENTAVAN KAMERAVALVONNAN REKISTERISELOSTE 

Rekisterinpitäjä

Iitin Harrastajateatteri ry (Y-tunnus 1636901–3)

Pajutie 5 A 5

47400 Kausala

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Pauli Similä

puhelin: 040 501 4536

sähköposti: paulisimila@gmail.com

Rekisterin nimi

Iitin Harrastajateatteri ry:n kameravalvonta

Oikeudet rekisteriin

Rekisteristä vastaava henkilö

Rekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyn perusteet

Ensisijaisesti kameravalvonnan tavoite on rikosten ja ilkivallan ennalta estäminen. Tavoitteena on myös asiakkaiden ja henkilökunnan turvallisuuden parantaminen sekä yhtiön hallussa olevan omaisuuden suojaaminen. Rekisteritietoja käytetään rikos- ja vahinkotapahtumien selvittelyyn, sekä tarvittaessa tiloissa liikkuneiden henkilöiden tunnistamiseen.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallentuvat tiedot, kun kamerat havaitsevat liikettä teatterin näyttämön, äänikopin ja backstagen alueella. Kuvan lisäksi rekisteriin tallentuu ääni, päivämäärä sekä kellonaika.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri muodostuu teatterin tarpeellisiksi katsomiin paikkoihin asennettujen kameroiden välittämästä analogisesta tai digitaalisesta tallenteesta. Kohteessa kameravalvonnasta on ilmoitettu asiasta kertovilla tarroilla ja kylteillä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Kameravalvonnan rekisterin tietoja ei luovuteta säännöllisesti minnekään. Pyynnöstä kameroiden tallentamia tietoja luovutetaan viranomaiselle, kuten poliisille. Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet ja tietojen säilytys

Tallenteisiin pääsy on suojattu salasanoilla ja pääsy rajoitettu vain rekisterin vastaavalle henkilölle. Tallenteet ovat säilössä salasanalla suojatulla kovalevyllä, ja tallenteisiin on pääsy vain tässä rekisterissä nimetyllä vastuuhenkilöllä. Rekisterin tietoja säilytetään tarpeelliseksi todettu aika. Digitaalisten tallenteiden säilytysaika on 7 vuorokautta.